Promocja stoiska

Promocja stoiska

I etap reklamy

Opłacalne stoisko to dobrze rozreklamowane stoisko, o którym dowie się jak największa liczba potencjalnych klientów. Wyróżnia się dwa etapy promocji pawilonu: przed i w trakcie wydarzenia.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów na promocję udziału firmy w wydarzeniu targowym jest wysłanie zaproszenia do potencjalnych klientów. Zaproszenia powinny zachęcić adresatów do odwiedzenia naszego stanowiska, poprzez informacje na temat rodzaju promowanych tam usług, przewidywalnych promocji, konkursów i gadżetów.

Drugim sposobem jest zamieszczenie reklamy w gazecie, magazynie targowym, newsletterze, informatorze, ulotce, broszurce oraz stronie internetowej przedsiębiorstwa. Notki prasowe i internetowe muszą przekazywać informację o uczestnictwie w targach, ich lokalizacji oraz krótką charakteryzację firmy.

II etap promocji

Skuteczną metodą promocji stoiska podczas wydarzenia, jest oryginalny projekt i konstrukcja, która odzwierciedla charakter firmy. Zainteresowanie klienta można zdobyć, także poprzez organizację konkursów, rozdawanie gadżetów oraz rabaty, promocje, zniżki i dogodne warunki współpracy. Różnorodne formy zachęty zatrzymają klienta na dłużej i przekonają do skorzystania z usług. Warto zatem pamiętać, że stoiska targowe wymagają jednak odpowiedniej promocji.

Promocja stoiska
Wróć do bloga
youtube logo