Efektywność stoiska targowego – jak ją mierzyć?

Efektywność stoiska targowego – jak ją mierzyć?

Inwestycja w stoisko targowe powinna się opłacać. Chodzi przecież o promowanie przedsiębiorstwa i jego oferty oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych. Warto jednak mierzyć efektywność stoisk targowych, co można robić za pomocą odpowiednich metod, które polecamy również naszym klientom. Jak prowadzić takie analizy?

Określenie celu uczestnictwa w targach

Przy planowaniu uczestnictwa w tego typu wydarzeniach zawsze konieczne jest określenie celów. Dopiero na tej podstawie można przygotować projekt stoiska, poinstruować obsługujące go osoby o zamierzeniach i później mierzyć efekty działań. Jakie dokładnie mogą być cele takiego przedsięwzięcia? Dobrym przykładem są wydarzenia takie jak targi pracy w których przedsiębiorcy chętnie biorą udział. Tutaj celem może być po prostu zebranie jak największej liczby CV od potencjalnych kandydatów.

W przypadku targów branżowych, celem uczestnictwa może być też nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych. Takie kontakty są szczególnie ważne dla firm, które dopiero zaczynają działać w danym sektorze i potrzebują jak największej ilości informacji na temat jego specyfiki.

Mierzenie efektywności stoiska targowego

Wiemy już, jakie mogą być cele wynikające z wystawiania swojego stoiska na targach. Czy w ogóle można jednak skutecznie mierzyć efektywność tego typu przedsięwzięć? Okazuje się, że tak. Warto zbierać takie dane i porównywać je rok do roku. Pozwoli to ocenić, czy uczestnictwo w tego typu wydarzeniach rzeczywiście jest opłacalne dla przedsiębiorstwa.

Pierwszą daną liczbową, którą warto zbierać jest po prostu liczba osób na stanowisku. Najlepiej, by były to rzeczywiście osoby zainteresowane ofertą, a nie tylko takie, które jedynie znalazły się w pobliżu.

W przypadku wystawiania się na targach pracy istotnym miernikiem jest też liczba pozyskanych CV. Warto zestawić ją z kosztami wydanymi na uczestnictwo w wydarzeniu i porównać z wydatkami, które firma musiałaby uiścić np. za ogłoszenia na stronach internetowych. Oczywiście później warto skontrolować, czy dzięki zebranym podczas targów CV firmie udało zatrudnić się pracowników. Będzie to bardzo ciekawy miernik dla oceny efektywności stoiska targowego.

Ostatnim miernikiem może być liczba pozyskanych kontaktów e-mailowych lub zgód na przesyłanie danych ofertowych. Obecnie listy e-mailingowe są szczególnie ważne w działalności przedsiębiorców, zwłaszcza te wartościowe, pozyskane od naprawdę zainteresowanych ofertą osób.

Jak widać jest wiele mierników efektywności stoisk targowych. Warto określić, które będą mierzone jeszcze przed uczestnictwem wydarzeniu tak, aby móc zbierać naprawdę wartościowe dane i dowiadywać się, czy tego typu wydarzenia są dla firmy opłacalne.

Efektywność stoiska targowego – jak ją mierzyć?
Wróć do bloga
youtube logo